حسن کمالی

کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر با گرایش تبلیغات

مدرس عکاسی دانشگاه هنر تهران

آغاز کار حرفه ای عکاسی از سال 1381


سوابق حرفه ای

حس می کنم به جای ارائه لیست بلند بالا از پروژه های واقعی و تخیلی که انجام داده ام یا آرزوی انجامش را داشته ام و تلف کردن وقت ارزشمند شما ، ترجیح می دهم از شما خواهش کنم گشتی در سایت بزنید ، نمونه کارها و تنوع پروژه ها را ببینید ، مقایسه کنید و سپس با من تماس بگیرید . البته لطفا !
قطعا مورد سفارش شما برای من یک چالش تازه خواهد بود تا گوشه تازه ای از دانش و تجربه خود و دوستانم را نمایانده و افتخار همکاری بلند مدت با شما را برای خود تضمین کنم.


خیالتان آسوده باشد ،
مواردی چون  : ایده پردازی نو، پیچیدگی های فنی محصول، دور افتاده بودن کارخانه و بی پولی مشتری جزء هیجانات و جذابیتهای کار من محسوب میشود و هرگزحاضر به صرف نظر کردن از انجام یک پروژه هیجان انگیز نیستم.